Dino Water Park Khon Kaen

ไดโนวอเตอร์ปาร์คขอนแก่น (Dino Water Park Khon Kaen)

ไดโนวอเตอร์ปาร์คขอนแก่น (Dino Water Park Khon Kaen) เป็นสวนน้ำที่มีเครื่องเล่นขนาดใหญ่ที่สุดในถาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่บนเนื้อที่กว่า 40 ไร่ เป็นสวนน้ำที่ถูกออกแบบและสร้างในรูปแบบ “สแปลช แอดเวนเจอร์” READ MORE

เขื่อนอุบลรัตน์

เขื่อนอุบลรัตน์

เขื่อนอุบลรัตน์ เนื่องจากสร้างข้ามแม่น้ำพองโดยปิดกั้นลำน้ำพองตรงบริเวณช่องเขาที่เป็นแนวต่อระหว่างเทือกเขาภูเก้าและภูพานคำ การก่อสร้างเริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2507 แล้วเสร็จปี พ.ศ. 2509 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู READ MORE

อุทยานแห่งชาติน้ำพอง

อุทยานแห่งชาติน้ำพอง

อุทยานแห่งชาติน้ำพอง เป็นชื่อเรียกตามต้นกำเนิดลำน้ำพองที่ไหลมารวมกับอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ที่อดีตมีชื่อเรียกว่าอ่างเก็บน้ำน้ำพอง อุทยานฯ น้ำพอง ตั้งอยู่ทางทิศตะกันตกของจังหวัดขอนแก่นติดกับเขื่อนอ READ MORE

ขอนแก่น-discotecaesencial

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง Phu Wiang Dinosaur Museum  เป็นพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาแห่งหนึ่ง โดยเน้นที่การจัดแสดงเรื่องราวของซากดึกดำบรรพ์ สังกัดกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู READ MORE

อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ

พื้นที่อุทยานกว่า 300 ตรางกิโลเมตร ครอบคลุมเขตจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และหนองบัวลำภู ที่ทำการของอุทยานฯ จะอยู่ริมทะเลสาปเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ ภูพานคำเป็นเทือกเขาที่อยู่เหนือเขื่อนอุบลรัตน์ มีวิวธรรมชาต READ MORE