U-Bar

  พูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น U-Bar คือ ร้านเด่นร้านดังที่ตราตรึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวขอนแก่นและชาวจังหวัดอื่น ๆ ให้หลงใหลในความสนุกมาแล้วมากมาย นี่เองจึงนำมาซึ่งการบอกเล่าปากต่ READ MORE