แหล่งท่องเที่ยววัดป่าธรรมอุทยาน

 

วัดป่าหลวงพ่อกล้วย
วัดป่าหลวงพ่อกล้วย

วัดป่าธรรมอุทยาน จ.ขอนแก่น หรือวัดหลวงพ่อกล้วย มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ป่าช้าของหมู่บ้านสำราญและบ้านเพี้ยฟาน  ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ทางวัดเน้นการปฏิบัติธรรมการเจริญสติ-ดูจิต โดยมีพระอาจารย์สำราญ ธมฺมธุโร หรือหลวงพ่อกล้วย เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นพระวิปัสสนาจารย์  วัดป่าธรรมอุทยานเป็นสถานปฏิบัติธรรมซึ่งมีพื้นที่กว่า  70  ไร่  รายล้อมด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่  บรรยากาศในวัดร่มรื่น สงบเงียบ ร่มเย็น มีต้นไม้ขึ้นเป็นกอใหญ่หลาย ๆ กอ ทำให้ร่มรื่น สัปปายะ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา เป็นอย่างไร สะดวกในการเข้าพักปฏิบัติธรรม    มีศาลาการเปรียญ หอฉัน ลานสำหรับปฏิบัติธรรม  และที่พักสำหรับผู้มาถือศีลกระจายอยู่ทั่ว  บริเวณภายในวัด  นอกจากจะมีธรรมชาติร่มรื่นแล้ว  ยังมีพระพุทธรูปและสิ่งมงคลต่าง ๆ ให้กราบไหว้  อาทิ พระพุทธรูปใหญ่ปางลีลา (พระพุทธลีลาวิลาส) ซึ่งสูงประมาณตึก  4  ชั้น เป็น Landmark ของวัด วิหารพระพุทธรูปหยกพระพุทธรูปปางนาคปรก  พระพุทธรูปปางประสูติ เจ้าแม่กวนอิม     หินอ่อน พระบรมสารีริกธาตุประดิษฐ์ฐานภายในวัดป่าอุทยาน และอื่น ๆ อีกมาก