เสาชิงช้า

เที่ยวชมความงามเสาชิงช้า

 

เสาชิงช้า
เสาชิงช้า

 

ในยุคนี้หากพูดถึงใจกลางกรุงเทพฯ หลายคนคงจะนึกถึงย่านสยามสแควร์ สุขุมวิท หรือสีลม ที่เป็นทั้งแหล่งธุรกิจ แหล่งค้าขาย แหล่งรวมแฟชั่น และอื่นๆ อีกมากมาย แต่หากเป็นในอดีต ใจกลางกรุงเทพฯ
นั้นอยู่ในย่านเสาชิงช้า เพราะที่นี่ถือเป็น “สะดือเมือง” หรือจุดศูนย์กลางของพระนครที่ถูกกำหนดขึ้นตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งในวันนี้จะพาไปเดินเล่นชมเมืองในย่านเสาชิงช้ากันสำหรับสะดือเมืองนั้นถูกกำหนดมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือรัชกาลที่ 1 หลังจากที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขยายขอบเขตของพระนครออกไปทางตะวันออกและมีการขุดคลองรอบกรุงขึ้น และพระองค์จึงได้กำหนดจุดศูนย์กลางของพระนครหรือสะดือเมืองขึ้น และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นที่ตั้งของเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ รวมทั้งเสาชิงช้าด้วย เสาชิงช้า สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าที่เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงเทพมหานคร สถานที่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งจุดสนใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมถึงชาวไทยที่นิยมมาเที่ยวชมความงามของสถาปัตยกรรมและอดไม่ได้ที่จะเก็บภาพความงามของสถานที่แห่งนี้ไว้เป็นที่ระลึก เสาชิงช้า ตั้งอยู่หน้าวัดสุทัศน์เทพวราราม บนถนนบำรุงเมือง เขตพระนคร ตามประวัติ “เสาชิงช้า” สร้างขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2327 เวลาต่อมาได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานของชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492

เสาคู่ขนาดใหญ่ ทางสีแดงชาด สูงประมาณ 21 เมตร ฐานปัทม์ทำด้วยหินล้างสีขาว ด้วยความโดดเด่นนี้เอง จึงทำให้สถานที่แห่งนี้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานครตราบจนทุกวันนี้ นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงได้อีกหลายที่ด้วยกัน เช่น ชุมชนบ้านบาตร เทวสถาน ย่านขายเครื่องสังฆทาน วัดเทพธิดาราม วัดมหรรณพาราม วัดสุทัศน์เทพวราราม ศาลเจ้าพ่อเสือศาลาว่าการ กทม. สวนรมณีนาถ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย localhostruploadr.com