ประตูไซ

อนุสาวรีย์ ซุ้มประตูไซอันยิ่งใหญ่

ประตูไซ
ประตูไซ

ปะตูไซ (ลาว: ປະຕູໄຊ; ในอดีตเรียกว่า “อะนุสาวะลี”) เป็นอนุสรณ์สถานตั้งอยู่ท้ายสุดทางทิศอของถนนล้านช้าง ใจกลางนครเวียงจันทน์ ประเทศลาวตะวันออกเฉียงเหนื ก่อสร้างในระหว่างปี ค.ศ. 1957 ถึงปี ค.ศ. 1968[ต้องการตรวจสอบความถูกต้อง] เพื่อเป็นการสดุดีวีรชนผู้ร่วมรบเพื่อประกาศเอกราชจากประเทศฝรั่งเศส ปะตูไซถูกตกแต่งด้วยศิลปะแบบล้านช้าง นำสัตว์ในตำนานตามความเชื่อของศาสนาพุทธ เช่น กินรี และพญานาค เป็นต้น และเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มาตกแต่ง บริเวณโดยรอบมีลานจัดการแสดงน้ำพุประกอบดนตรีและสวนปะตูไซ Patuxai เป็นสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเวียงจันทน์ ซุ้มประตูที่น่าประทับใจตั้งอยู่ใจกลางเวียงจันทน์ที่ปลายถนนเลนซางซึ่งเป็นถนนที่ทอดไปสู่ทำเนียบประธานาธิบดีPatuxai ซึ่งแปลว่า “Victory Gate” เป็นอนุสาวรีย์คอนกรีตขนาดใหญ่ที่มีถนนกว้างซึ่งนำไปสู่รูปแบบคล้ายคลึงกับ Arc de Triomphe ในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส Patuxai หรือ Patuxayถูกสร้างขึ้นในปีพ. ศ. 2503 เพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับผู้ที่ให้ชีวิตของตนในการรับใช้ประเทศของตนในสงครามหลายครั้งทั้งสี่ด้านเป็นประตูโค้งขนาดใหญ่ แม้ว่าการออกแบบจะได้รับแรงบันดาลใจจาก Arc de Triomphe ในกรุงปารีส แต่ส่วนบนและการตกแต่งเป็นสไตล์แบบฉบับของประเทศลาว เพดานซุ้มประตูประกอบด้วยรูปแบบการตกแต่งแบบลาวเช่นภาพพจน์ของเทพธิดาชาวฮินดูพราหมณ์และพระนารายณ์รวมทั้งสัตว์ในตำนานเช่นกินรีและช้างเอราวัณสามหัว onlineibcbet.com